Jacht Empatia Polska powstał z myślą o osobach niepełnosprawnych. Umożliwi im żeglugę po morskich wodach i fachowe żeglarskie szkolenie.

Praca zespołowa

Uczymy się rozpoznawać wrodzone zdolności i mocne strony drugiego człowieka, nabierać zaufania i brania odpowiedzialności za niego.  Uczymy się wzajemnie motywować, oraz w jaki sposób obcować z ludźmi, z którymi w innych okolicznościach nigdy byśmy się nie spotkali.

Bezpieczeństwo

Wyjątkowy charakter załogi powoduje, iż jest to główna cecha naszych rejsów. Najważniejsze jest jednak przeżywanie niezapomnianych chwil w poczuciu bezpieczeństwa.

Przygoda

Coraz więcej osób niepełnosprawnych styka się w swoim życiu z pływaniem na jachtach żaglowych. Przygoda z żeglarstwem sprzyja podniesieniu poziomu satysfakcji, pewności siebie, otwartości i nabywaniu gotowości do przekraczania granic.

Aktualności z pokładu

Nabór na Wojewódzkich Oficerów Łącznikowych

Aby usprawnić koordynację w zakresie organizacji rejsów ogłaszamy nabór na Wojewódzkich Oficerów Łącznikowych, których zadaniem będzie usprawnienie organizacji naboru załóg na rejsy morskie z wszystkich szesnastu województw. Ze względu na dużą różnorodność schorzeń konieczny jest odpowiedni dobor niepełnosprawności załogi, by rejsy dawały satysfakcję, radość i pozostawiały niezapomniane wspomnienia z pobytu na jachcie. Zadania Oficerów Łącznikowych zostaną określone na spotkaniu Fundacji Empatia podczas którego Kapitan Andrzej Kwiatkowski oraz Prezes Fundacji Empatia Andrzej Walczak przedstawią zagadnienia związane z odpowiednim doborem dysfunkcji załogantów. Chętnych do podjęcia funkcji Oficera Łącznikowego prosimy o kontakt z Danutą Przewoźną – e-mail: rejsy@jachtempatia.pl lub tel .: +48 513 006 719

O dacie i miejscu spotkania Oficerów Łącznikowych poinformujemy drogą mailową (preferowane są osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich).

Za zgłoszenia serdecznie dziękuje FUNDACJA EMPATIA i Kapitan jachtu s/y EMPATIA POLSKA

I ty możesz zostać wilkiem morskim. Przeżyj żeglarską przygodę.Odkryj swoją pasję !

Zostaw swoje smuteczki i kłopoty na brzegu.