Empatia_8

EMPATIA – FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Misja Fundacji

Fundacja Empatia jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000437407. Misją  Fundacji jest propagowanie integracji wszystkich ludzi, niezależnie od stopnia ich niepełnosprawności, wykształcenia, zamożności czy kraju pochodzenia. Dzieje się to poprzez podejmowanie działań mających na celu z jednej strony stawianie wyzwań podnoszących samoocenę ludzi niepełnosprawnych  z drugiej  poprzez organizowanie niezapomnianej przygody  pod żaglami na dużych jednostkach morskich oraz na barkach motorowych w rejsach śródlądowych.

Oferujemy osobom niepełnosprawnym jak i pełnosprawnym wolontariuszom uczestniczenie w obozach o charakterze Warsztatów Terapii Ruchowej organizowanych na jednostkach pływających Fundacji oraz w Ośrodku Rehabilitacyjnym  zlokalizowanym we własnym budynku w okolicach Alicante w Hiszpanii. 

Misja Fundacji Empatia składa się z dwóch podstawowych założeń:

a. pierwsze dotyczy pokonywania panujących wciąż uprzedzeń i błędnych wyobrażeń dotyczących niepełnosprawności.

b. drugie ma na celu umożliwienie ludziom niepełnosprawnym pokazanie sobie oraz innym, czego tak naprawdę potrafią dokonać w sprzyjających, chodź dotąd jeszcze nie znanych  dla nich warunkach.

Biorąc pod uwagę fakt, że co czwarty z nas ma do czynienia z bliską sobie osobą niepełnosprawną,  zdumiewające jest iż wciąż jeszcze istnieje element uprzedzenia i błędnego przekonania dotyczący niepełnosprawności. Zaskakujący jest też brak wiedzy na temat rozwiązań, które mogą uczynić życie tych ludzi bardziej pełnowartościowym. Celem naszej Fundacji jest budowanie pomostów z wiedzy i zrozumienia między ludźmi poprzez wykorzystanie dwóch wspaniałych jednostek pływających i Ośrodka-Schroniska Żeglarskiego w  Hiszpanii. Nadmienić należy iż obiekty te są specjalnie zaprojektowane i dostosowane do obalania barier na rzecz stworzenia osobom niepełnosprawnym lepszych warunków życia.

Istnieją dwa powody, dla których jednostki żaglowe i motorowe tak dobrze sprawdzają się przy realizacji misji Fundacji Empatia:

a. po pierwsze, w dzisiejszych czasach bardzo mało osób niepełnosprawnych zetknęło się w swoim życiu z przygodą jaką daje pływanie na jednostkach pływających co sprzyja podniesieniu ich   poziomu satysfakcji, pewności siebie, otwartości i nabywaniu gotowości do przekraczania granic.

b. po drugie, żeglowanie wymaga pracy zespołowej, dzięki czemu załoga uczy się jak rozpoznawać wrodzone zdolności i mocne strony, jak ze sobą rozmawiać, wzajemnie się motywować oraz w jaki sposób obcować z ludźmi, z którymi w takich okolicznościach nigdy by się nie spotkali.

Zamierzeniem Fundacji, zapisanym w Statucie Fundacji  jest zbudowanie w najbliższym czasie dwóch siedemnasto-metrowych żaglowych dwumasztowych szkunerów specjalnie przeprojektowanych tak aby mogli na nich pływać, szkolić się i pracować niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich. Jest to bardzo śmiały project, którego pełna realizacja pokaże żeglarskiemu środowisku w Europie i  na świecie, że Polska potrafi uczynić dla niepełnosprawnych coś, czego nikt do tej pory nie zorganizował dla takiej nietypowej grupy użytkowników.

Uważamy, że dzięki naszej determinacji i odpowiednio przygotowanym obiektom potrafimy setkom niepełnosprawnych ludzi z Polski i innych sąsiednich krajów zapewnić niezwykłą przygodę, która pozostawi w ich psychice głęboki ślad na resztę ich życia.