Zgłoszenia

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych rejsach. Jesteś przedstawicielem stowarzyszenia/ fundacji czy nieformalnej grupy osób z orzeczoną niepełnosprawnością ? Może jesteś osobą indywidualną zainteresowaną odbyciem rejsu żeglarskiego na jachcie Empatia Polska ?  Zapraszamy na pokład. Jak to zrobić prezentujemy poniżej.

  • Określ dogodny dla siebie/ swojej grupy termin rejsu.
  • Upewnij się na stronie z grafikiem rejsów, czy dany termin jest dostępny. Możesz także zadzwonić do Danuty Przewoźnej tel. 513 006 719 odnośne ilości wolnych pojedynczych miejsc na jachcie w danym terminie.
  • Pobierz  Kartę zgłoszenia i Ogólne warunki uczestnictwa w rejsie.
  • Wypełnij kartę zgłoszenia, podając dane osób uczestniczących, posiadane stopnie żeglarskie  i inne wymagane informacje.
  • Napisz uwagi odnośnie rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników rejsu i wymaganej/ posiadanej opieki.
  • Dokonaj wpłaty na rejs, podając w tytule:

Wpłata celowa – utrzymanie i rozwój s/y Empatia Polska
data rejsu

nazwisko organizatora rejsu lub uczestnika

Fundacja Empatia
93 1240 6524 1111 0010 6371 7775
Bank Pekao SA

  • Odeślij wypełnioną Kartę zgłoszenia i podpisane Ogólne warunki uczestnictwa do pani Danuty Przewoźnej na adres: dprzewozna@wp.pl.
  • Odesłanie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty jest automatycznie akceptacją ogólnych warunków uczestnictwa w rejsie.
  • W odpowiedzi na przysłane zgłoszenie otrzymasz od nas formalne potwierdzenie uczestnictwa!