Filmy EMPATII POLSKA

Uczestnicy rejsów składają gorące podziękowania dla:

– EMPATIA –
FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Prezes –  Andrzej Walczak

Kapitan – Andrzej Kwiatkowski

Organizator rejsów – Danuta Przewoźna

Firmie – POGORIA

Wszystkim pracownikom odwiedzanych portów
za pomoc i życzliwość.

Oraz wszystkim tym którzy przyczynili się
do spełnienia naszych żeglarskich marzeń.