Jubileusz 70-lecia i 50-lecia pracy naukowej
Prof. dra hab. Stanisława Kowalika