Pragnąc dostosować terminy oraz trasy rejsów do oczekiwań załóg przedstawiamy listę bałtyckich rejsów s/y EMPATIA POLSKA na okres 29 maj – 31 lipca 2023

Witajcie żeglarze!

Z niepoprawnym optymizmem liczymy na udane rejsy w tym roku. Poniżej przedstawiamy ramowy plan rejsów do dnia 31 sierpnia br. Dla pozostałych terminów przyjmiemy Wasze propozycje dotyczące konkretnych terminów, długości rejsów i kierunków żeglowania.

Oczywiście dla wszystkich rejsów przyjmujemy możliwość zmiany trasy w zależności od warunków pogodowych. Propozycje tych rejsów lub udział w rejsach wcześniejszych proszę zgłaszać do lidera rejsu lub  do Danuty Przewoźnej 513-006-719.

Planowana odpłatność tj. 200 zł/osoba/dzień z zastrzeżeniem, ze w razie drastycznych podwyżek (np. opłaty portowe, żywność itp) może zajść konieczność dodatkowej zbiórki środków po uzgodnieniu z załogą.

Warunkiem rezerwacji udziału w wybranym rejsie jest wniesienie zaliczki minimum 30% należnej całkowitej kwoty za rejs  – pozostałą część wpłacamy na to samo  konto (nr 93 1240 6524 1111 0010 6371 7775) nie później niż 7 dni przed rejsem. Brak pozostałej wpłaty w tym terminie jest traktowany jako rezygnacja z rejsu.

Przewidujemy, że rejsy będą kilkudniowe. Każda załoga złożona z 6 osób będzie ustalana przez lidera, który będzie na jachcie pełnił funkcję I oficera. Do zadań lidera będzie należało:

  • ustalenie składu załogi,
  • wybór trasy rejsu,
  • mianowanie II oficera,
  • podział  przyznanego terminu
  • opis rejsu na stronie www.jachtempatia.pl

Liderzy rejsów mogą – za obopólną zgodą – dokonywać zamiany terminów bądź członków załóg informując o tych zmianach kapitana jachtu.

Maj 2023Planowana trasa rejsuMiejscLider rejsuUwagi
29-31.V. (2dni)Górki Zachodnie, Władysławowo 3Andrzej Kwiatkowski
Czerwiec 2023Planowana trasa rejsuMiejscLider rejsuUwagi
1-8.VI. (7dni)Władysławowo, Groenhogen, Kalmar. Kalskrona, Władysławowo5
9-16.VI. (7dni)Władysławowo, Chrystiansoe, Bornholm, Świnoujście5
16-23.VI. (7dni)Świnoujście, Sassnitz, Kopenhaga, Ystad, Chrystiansoe, Świnoujście5
23-30.VI. (7dni)Świnoujście, Sassnitz, Kopenhaga, Bornholm, Gdynia5
Lipiec 2023Planowana trasa rejsuMiejscLider rejsuUwagi
1-8.VII. (7dni)Gdynia, Hel, Kalskrona, Baltic Sail, Gdańsk5
9-16.VII. (7dni)Gdańsk (rejsy wynikające ze Zlotu Żaglowców Balic Sail), Hel, Groenhogen, Kalmar Gdynia5
17-24.VII. (7dni)Gdynia, Gdynia (kilku godzinne rejsy po Zatoce Gdańskiej w grupach 10 osob. Zwiedzanie portów Hel, Jastarnia, Sopot, Gdańsk)Brak
25.-31.VII. (6dni)Gdynia, Władysławowo/Gdynia (kilku godzinne rejsy po Zatoce Gdańskiej w grupach 10 osób. Zwiedzanie portów Hel, Jastarnia, Sopot, Gdańsk)20
P.S.
1) nie zostały wprowadzone osoby pełniące funkcje lidera rejsu. Osoby zdecydowane na udział w rejsie i gotowe do pełnienia funkcji jego lidera prosimy o kontakt Danuta Przewoźna 513006719
2) na rejsy przedstawione w planie 2023 r zostały złożone przez Fundację Empatia i KSN Start do PFRONu wnioski o dofinansowanie. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi z PFRON. Jeżeli otrzymamy pozytywną odpowiedź – wiadomość podamy na stronie jachtempatia.pl
3) 2 ostatnie rejsy lipca będą przeprowadzane w odmienionej formule: każdorazowo 20-tu uczestników będzie zakwaterowanych w hostelu City Center (ok 150 m od mariny). S/y Empatia Polska codziennie a także nocą wypłynie na kilku godzinny rejs na Zatokę Gdańską. Pozwoli to uczestnikom zmniejszyć wysiłek wymagany przy dłuższych rejsach, zredukować albo wykluczyć objawy choroby morskiej i ograniczyć żeglowanie w ciężkich warunkach.

O aktualne informacje o wolnych miejscach proszę zwracać się do Danuty Przewoźnej tel 513 006 719.
—————————————————————————-

Koszt rejsu 200 zł osoba / dzień

Zawiera:
koja, paliwo, wyżywienie, ubezpieczenie jachtu, opłaty portowe.

Członek załogi opłaca we własnym zakresie koszty dojazdu i powrotu oraz opłaty sanitarne w portach gdzie one obowiązują.

Prosimy LIDERÓW grup o potwierdzenie zgody na w/w terminy i przyjęcie przedstawionych dla LIDERÓW zadań.

Informuję, że Fundacja Empatia ubiega się o dofinansowanie dla niepełnosprawnych uczestników rejsu. O ewentualnym przyznaniu dofinansowania powiadomimy niezwłocznie liderów grup.

Pozdrawiam Danuta Przewoźna